ZAČASNI MENJALNI TEČAJ

 

V naveden šifrant se vnašajo menjalniški tečaji, ki so potrebni za obdobje dvojnega označevanja cen. Vneseni tečaji služijo za preračun končnih zneskov na izpisih veleprodajnih in maloprodajnih dokumentov ter etiket za označevanje artiklov in polic.

 

Funkcijski gumbi:

 

 - novi vnos menjalniškega tečaja

 - shranitev menjalniškega tečaja

 - izbris menjalniškega tečaja

 - pregled obstoječih menjalniških tečajev

 - priklic elektronske pomoči

 - izhod iz modula

 

 

Vnos novega začasnega menjalniškega tečaja:

 

Pravila in omejitve:

Dovoljen je vnos samo enega tečaja za dan