TEČAJNE LISTE

 

V šifrant z nazivom tečajne liste vpišemo tečaje valut, ki jih potrebujemo pri poslovanju.

 

 

Polje z nazivom Valuta je ključno polje, v katerega moramo obvezno vpisati šifro valute za katero bomo vpisali tečaj. Če šifre valute ne poznamo lahko odpremo šifrant valut.

 

V polje z nazivom Datum vpišemo datum na katerega se nanaša tečaj (veljavnost tečaja).

 

Polje Tečaj je polje v katerega vpišemo vrednost tečaja za podano valuto in na datum, ki smo ga vpisali. Vpisana vrednost tečaja se bo uporabila za preračunavanje valutnih zneskov za določen dan (datum), v celotni TIC aplikaciji.