Medsebojne kompenzacije

 

      Osvežimo podatke

     Optimiziranje stolpcev

      Prikaze kreirane temeljnice

     Kreiranje temeljnice

     Prikaze ne knjiženih temeljnic KOM za izbranega partnerja

      Izberi vse iz seznama

      Obrni izbor

      Pomoč

     Izhod iz modula

 

 

Medsebojne kompenzacije delamo s pomočjo modula Kompenzacije. Pogoj za pravilno delovanje je, da mora stranka imeti temeljnico KOM.

 

 

Postopek kreiranja predloga medsebojne kompenzacije

 

1.     Določitev datumskega obdobja

Vedno lahko kompenziramo samo zapadle postavke. Zato je potrebno določiti datumsko obdobje, v katerem bo program poiskal zapadle terjatve in obveznosti do partnerjev. Datumsko obdobje določimo z izbiro:

-        Program poišče vse postavke, ki imajo datum valute od vključno 1.1.2015 do vključno 24.3.2015

-        Program poišče vse postavke, ki imajo datum valute do vključno 24.3.2015.

 

2.     Določitev kontov kupcev in dobaviteljev

Izbiramo konte kupcev in dobaviteljev, na katerih program išče postavke, ki jih lahko vključimo v kompenzacije. Izbirni konti se lahko določijo tako, da so ob zagonu modula vedno označeni isti konti. Seveda se lahko konti odznačujejo in dodatno označujejo.

3.     Kreiranje predloga medsebojne kompenzacije

Postavimo se na partnerja, s katerim želimo kompenzirati zapadle odprte postavke. Temeljnico kreiramo s klikom na ikono .

Program nas vpraša ali res želimo kreirati temeljnico. Po potrditvi, je temeljnica kreirana. V pregledu partnerjev dobimo v koloni Ključ generiranega dokumenta številko ključa temeljnice.

 

Kreiran predlog kompenzacije še ne pomeni, da ni možno v predlog kompenzacije zajetih postavk plačati z modulom Priprava plačilnih nalogov. Kreiranje predloga kompenzacije namreč nikjer (ne v saldakontih, ne v plačilnem prometu) ne označi,

da so postavke zajete v predlog kompenzacije in jih zato ne moremo zajemati v pripravo plačilnih nalogov. Zato se tukaj uporabnika opozarja na previdnost pri pripravi plačilnih nalogov,

da ne pride do situacije, ko je določena postavka zajeta v predlog kompenzacije, uporabnik pa jo je povrhu še plačal preko plačilnega prometa.

 

4.     Pregled kreirane temeljnice KOM

Pravkar kreirano temeljnico KOM lahko pregledamo tako, da kliknemo na ikono . Če po kreiranju temeljnice podatke osvežimo ali kreiramo nov temeljnico, ključ ni več prikazan.

Pravkar kreirano temeljnico KOM pregledujemo v Finančnem urejevalniku. V Finančnem urejevalniku prav tako izpišemo predlog medsebojne kompenzacije in ga pošljemo partnerju v potrditev.

 

 

5.     Knjiženje temeljnice KOM

Temeljnico KOM lahko knjižimo takoj, ko smo jo generirali. Temeljnica je nastavljena tako, da se samodejno saldira in saldiranost temeljnice je tudi pogoj za knjiženje.

Tudi če se v temeljnico, kreirano iz modula Kompenzacije, ročno dodajo pozicije mora biti temeljnica saldirana.

Če so sklici na pozicijah pravilno vpisani, se postavke v saldakontih samodejno zaprejo.

 

6.     Pregled neknjiženih temeljnic partnerja

Pregled ključev vseh še neknjiženih temeljnic posameznega partnerja lahko vidimo s klikom na ikono . Če želimo videti temeljnico, jo moramo odpreti s finančnim urejevalnikom.

 

7.     Pregled vseh neknjiženih temeljnic KOM

Z modulom Pregled neknjiženih kompenzacij pridobimo pregled vseh neknjiženih kompenzacij za vse partnerje.

Pregled pokaže tudi temeljnice KOM, ki nimajo nobenih pozicij. Iz tega modula lahko odpremo temeljnico KOM tako, da kliknemo na ikono .