VNOS ŠIFRANTA OBČIN

Program se uporablja za kreiranje šifrant občin

 

Funkcije

      Vnos nove občine.

      Shrani vnešene podatke.

      Prekliči vnos podatkov.

      Izbriši občino

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Vnosna polja

 Šifro države vnesete ali izberete iz šifranta držav.

 Šifro občine vnesete kadar vnašate novo ali vam je šifra obstoječe občine znana. V primeru, da šifre občine ne poznate pa jo izberete iz šifranta obstoječih občin.

 Vpišite opis, naziv občine.

 Šifro upravne enote vnesete ali izberete iz šifranta upravnih enot.

 Šifro regije vnesete ali izberete iz šifranta regij.