VNOS PLANA PRODAJE PO KLASIFIKACIJAH

Program omogoča vnos plana za določeno klasifikacijo po mesecih izbranega leta.

 

Funkcije

      Shrani vnesene podatke.

      Prikaz sintetičnih vrednosti

      Zaključevanje plana

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa

 

Vnosna maska je razdeljena v 3 dele:

1. Vnos plana za izbrano leto

S programom se vnaša plan:

- prodajne vrednosti

Vnaša se lahko % povišanja plana glede na prodajo v preteklem letu ali pa absolutna prodajna vrednost.

- dosežene razlike v ceni

Vnaša se planiran % RVC glede na planirano vrednost ali pa absolutna vrednost planiranega RVC

- plan prodane količine

Vnaša se % povišanja plana glede na dosežene količine preteklega leta ali pa absolutna planirana količina

 

2. Prikaz plana preteklega leta

Program prikaže vnesen plan preteklega leta. Prikazane kolone so vrednost, %RVC, vrednost RVC in količina.

 

3. Prikaz prodaje v preteklem letu

Program prikaže prodajne podatke za preteklo leto. Prikazane kolone so prodajna vrednost, % doseženega RVC, vrednost RVC, in prodana količina.