UREJANJE ŠIFRANTA PRIMARNIH KLASIFIKACIJ

V šifrantu klasifikacij opredelimo delitev artiklov po skupinah (blagovne skupine, skupine po proizvajalcih…). Šifra skupine je sestavljena iz treh skupin številk, ki ponazarjajo nivoje v klasifikacijskem drevesu.

SNAGHTML178f6b75

V pomoč pri definiranju klasifikacijske številke je nivojsko drevo klasifikacijskih šifer, ki se izriše na levi polovici ekrana.

Funkcijske tipke

       Vnesi v trenutni nivo

       Vnesi v podrejeni nivo

       Prekliči vnesene podatke

       Shrani vnesene podatke

       Izbriši klasifikacijo

       Vnos plana prodaje (možno samo na III.nivoju)

       Vnos odgovornih oseb za klasifikacijo

       ON LINE pomoč

       Izhod iz programa


Vnosna polja

 Vnese se www naziv klasifikacije, ki ga je možno prikazovati na WWW portalu povezanem na TIC programsko opremo.

 

 Podatek, ki nam pove, ali je nivo klasifikacije aktiven. Kontrola je narejena na podnivoje.

-       III.nivo klasifikacije ne more biti neaktiven, če v njem obstajajo aktivni artikli

-       II.nivo klasifikacije ne more biti neaktiven, če so v njem aktivne klasifikacije na III.nivoju

-       I.nivo klasifikacije ne more biti neaktiven, če so v njim aktivne klasifikacije na II.nivoju

 

 Za posamezno klasifikacijo se lahko določi prikazovanje v spletnem trgovanju.

  Faktorji za kupce in distribucijo so faktorji, ki vplivajo na izračun priporočene prodajne cene in se vpisujejo samo na tretjem nivoju klasifikacijskega drevesa. Faktorji veljajo za vse artikle, ki so razvrščeni v tretji novi klasifikacije.

 Podatek o predvidenih sredstvih se vnaša v tisočih in se lahko uporabi za kasnejše analize s primerjavo s prometom. Predviden faktor obračanja je podatek, ki se lahko kasneje uporabi v analizah v primerjavi s prometom.

 Oznaka »Da« pomeni, da se, za artikle iz izbrane klasifikacije ne bo kontroliral podatek o minimalnem RvCju unesenem na artiklu.

Program omogoča klicanje modula za planiranje prodaje in modula za vnos odgovornih oseb.

Maksimalni rabat

Na klasifikaciji lahko določimo maksimalni dovoljen rabat

SNAGHTML26d63cd

Ta rabat omejuje možen rabat za vse artikle znotraj tega nivoja klasifikacije in dela na naslednji način:

-          Če je maks rabat 11% in stranka ima, recimo, splošni rabat 15% na izbrano klasifikacijo, stranka bo imela 11% rabata

-          Če je maks rabat 11% in stranka ima, recimo, splošni rabat 8% na izbrano klasifikacijo, stranka bo imela 8% rabata

Maksimalni rabat lahko ločimo za kupce in trgovce.

 

Na modulu za vnos in urejanje klasifikacije je tudi možnost vnosa skupine uporabnikov na klasifikacijo s katero se skupinam dodeljuje pravico na klasifikacijo.

 

Tiste skupine, katere so tukaj vnesene imajo pravico do spremembe klasifikacije na obstoječem artiklu in dodelitev klasifikacije za novi artikel (ne velja za uvoze iz excela).

Hkrati, imajo pravico spremembe cene na modulu za vnos in urejanje cen.

 

Skupino lahko date  na vsak nivo klasifikacije in dela na naslednji način:

-       Če na tretjem nivoju in na vsakem nadrejenem ni vnesene nobene skupine – vsi imajo pravico

-       Če je kakšna skupina na tretjem potem nimate pravice (razen če je to vaša skupina)

-       Če na tretjem ni nič, na drugem pa je kakšna skupina potem nimate pravice (razen če je to vaša skupina)

-       Če na tretjem ni nič, na drugem ni nič, na prvem pa je kakšna skupina potem nimate pravice (razen če je to vaša skupina)

 

Administratorska skupina ima zmeraj vse pravice.

Klasifikacijske skupine (vertikalna rešitev)

Skupine imamo možnost »grupirati«. Na vsak nivo klasifikacije lahko dodamo klasifikacijsko skupino:

SNAGHTML44f2c1c

Skupino dodamo klikom na »+«, odstranimo jo klikom na »-«.

Na ta način lahko združujemo različne klasifikacije in na podlagi teh skupin potem lahko analiziramo zalogo, prodajo,…, ter omejujemo vrednosti skladišč.

 

 

 Funkcijo za vnos plana je vezana na izbiro III.nivoja klasifikacije. To pomeni, d jo lahko izberete samo, kadar imate izbran III.nivo klasifikacije.

 Funkcija za vnos odgovornih oseb se lahko kliče ne glede na izbiro nivoja klasifikacije.