ČEKI

Program omogoča pregled in urejanje prejetih čekov in nam je v pomoč pri oddaji čekov v banke. Program omogoča označevanje vnovčenih čekov in pregledovanje po večih pogojih. Spisek se ažurira pri sprejemanju čekov v ON-Line maloprodaji ali pa se čeki ročno vnašajo v tem programu.

 

FUNKCIJSKE TIPKE

   Funkcija za odznačitev vnovčenih čekov se uporablja, kadar želimo vnovčenim čekom spremeniti status.

   Izpis čekov po raznih kriterijih.

        

   Ročno dodajanje čekov v spisek prejetih čekov

   Spreminjanje podatkov o čekih. Spreminjajo se lahko samo podatki o čekih, ki so bili ročno vneseni.

   Priklic uporabniške pomoči.

   Izhod iz programa.

 

Izbirni parametri

           

 ŠIFRA BLAGAJNE je obvezen podatek, ki pove za katero blagajno želite prikaz čekov. Šifra blagajne se kontrolira v šifrantu blagajn.

Čeki se lahko prikazujejo po dveh datumih:

-          datum prejema je datum izstavitve računa za katerega smo prejeli čeke

-          datum vnovčitve datum na čekih, ki pomeni ksaj se naj ček vnovči

           

 Prikazujejo se lahko tudi čeki glede na vnovčitev (vnovčeni čeki so označeni):

-          neoznačeni (nevnovčeni čeki)

-          označeni  (čeki poslani na vnovčenje)

-          vsi

           

 Z izbiro funkcije PRIKAŽI program prikaže prejete čeke po izbranih pogojih