IZRAČUN CENIKA

 

Izračun cenika je modul, ki na podlagi parametrov v šifrantu artiklov izračuna cene v osnovnem ceniku 1. Formula za izračun prodajne cene je:

 

Prodajna cena =   Osnova za izračun prodajne cene *

                           Klasifikacijski faktor * Faktor * Zadnji tečaj +

                           (Osnova za izračun prodajne cene * %Carina) +

                           (Osnova za izračun prodajne cene * % Špedicija) +

                           (Osnova za izračun prodajne cene * % Transport) 

 

Program omogoča izračun cen za posamezne artikle ali artikle izbrane/ih klasifikacij, tako da ni potrebno vedno preračunavati celotnega cenika. S tem je omogočena sprememba cen samo na določeni skupini.

 

 Program omogoča izbiro preračuna cene tudi glede na višino spremembe cene.

 

 Izbere se lahko tudi preračuna glede na aktivnost artiklov.

 S tipko "Izračunaj cenik" sprožimo akcijo za izračun cenika.

 Po končani obdelavi se izpiše število, kolikim artiklom in izdelkom je bila izračunana nova cena. Med obdelavo programa ne moremo zapustiti. Ob izračunu cenika se v tabeli cenikov shrani tudi predhodna cena.