Vrednostna lestvica za obračun kartic zaupanja

Program se uporablja za vnos vrednostne lestvice za izračun dobropisov glede na promet s karticami zaupanja.

 

Funkcije

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

V polje Zaokroževanje obračuna na EUR vpišemo znesek, na katerega se vrši zaokroževanje vrednosti nakupov znotraj lestvice.

V polje Nakupi v EUR od in % vpišemo mejno vrednost in procent priznanega popusta za izračun vrednosti bona.

Označeno pozicijo lahko brišete ali spreminjate ali pa vpisane podatke dodate kot novo mejno vrednost.

 

Primer: Vrednost  nakupov stranke XY je v obračunskem obdobju znašal 430 EUR. Po zgornji lestvici vidimo, da bo stranka v obračunu padla v 4. razred naše lestvice. Ker imamo zaokrožitveni znesek nastavljen na 50 EUR, bo obračunski znesek zaokrožen na 400 EUR. Vrednost bona bo izračunana v višini 4% od tega zneska, kar znese 16 EUR. Ostanek vrednosti nakupa, ki znaša 30 EUR (430,00-400,00), se prenese v naslednje obračunsko obdobje in se upošteva pri izračunu vrednosti nakupov te stranke.