CRM IZVOZ POSLOVNIH PARTNERJEV

 

TIC CRM (Customer Relationship Management - upravljanje odnosov s strankami) sistem je namenjen vsem tistim uporabnikom, ki potrebujejo sistem za upravljanje s podatki, kontakti in dokumenti svojih strank. Sistem namreč mogoča podjetju centralno in sistematično zbiranje podatkov o strankah.

Del TIC CRM sistema je modul CRM Izvoz poslovnih partnerjev, ki omočoga izpis oartnerjev v Excel tabelo po izbranih analitičnih izvedbah.

 

Funkcijske tipke:

      Nova analiza

      Shrani analizo

      Briši shranjeno analizo

     Prenos analize v Excel

      Pomoč

      Izhod

 

 Najprej vpišemo časovno obdobje za katero želimo izpisati podatke o prometu artiklov.

 Izberemo lahko tudi mesec za katerega želimo izpisati podatke o prometu artiklov. Izbrani mesec se avtomatsko prepiše v polja Od in Do.

 Po potrebi določimo za kakšen višino prometa brez DDV želimo izpis (lahko tudi samo Od, ali pa samo Do).

 Isto velja tudi za RVC (razliko v ceni). Ali vpisana vrednost v spodnja polja pomeni znesek ali procent pa določimo s poljem PVC procentualno.

 Pri tem polju imamo možnost izbirati: realno (kar pomeni da so prej vpisane vrednosti zneski) ali Procentualno (kar pomeni da so vrednosti izražene v procentih).

 S tem poljem omejimo število zadetkov (npr. prvih 50).

 V naslednjem polju izbiramo kateri tip kupcev želimo v izpisu (končni kupec, trgovec, vse).

 Izpis lahko filtriramo tudi po naslednjih poljih:

 V podoknu nastavimo stolpce, ki bodo prikazani v Excel tabeli in sicer tako, da z miško kliknemo v okence pred nazivom polja.

 Spreminjamo lahko tudi vrstni red prikazanih stolpec. Označimo izbrano polje in s klikom na ustrezno puščico ob zgornjem podoknu premaknemo na ustrezno mesto.

 Izpis lahko razvrstimo po izbranem polju (padajoče/naraščajoče).

 Če v podoknu za izbor stolpcev izberemo naj prikazuje tudi odgovorno osebo, lahko določimo katere tipe odgovornih oseb naj izpiše.

 Hkrati lahko še izberemo tudi ali bodo prikazani tudi dodatni podatki (telefon, delovno mesto, opombe).

 

 

 Na koncu še določimo katere prometne dokumente naj v analizi upošteva.

 

Kadar želimo vnesti še dodatne pogoje odpremo poizvedbeno okno in tam definiramo dodatne pogoje.

 

Po vnosu vseh pogojev lahko pregled poimenujemo in ga pod tem imenom tudi shranimo. Pogoje, ki smo jih nastavili za izpis pregleda lahko shranimo in damo na voljo vsem uporabnikom.

 

 

Z ikono  sprožimo analizo (poizvedbo). Če nekaj trenutkov se odpre Excel tabela z rezultati.*