KREIRANJE ZBIRNIH DOKUMENTOV

 

 

S tem programom lahko tvorimo zbirni dokument. Primer: iz več dobavnic tvorimo zbirni račun. Po vpisanih pogojih in po prenosu v zbirni dokument se v urejevalniku dokumentov ustvari nov dokument, katerega je potrebno še poknjižiti.

 

 

 

Legenda ikon:

 

  Osveži prikaz

  Označi/odznači vse

  Prikaži dokument (odpre kreiran dokument v urejevalniku dokumentov)

  Generiraj zbirni dokument

 Optimalno (optimizira širino kolon v prikazu dokumentov)

 Pomoč

 Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

 

Modul za kreiranje zbirnih dokumentov je privzeto prijavljen v meniju veleprodaja.

 

 

 

Postopek:

 

 

Potrebno je izbrati stroškovno mesto (1). Program privzeto prikaže stroškovno mesto uporabnika na katerega je le-ta prijavljen. Program zbira dokumente v okviru stroškovnega mesta.

 

 Tip izvornega dokumenta (2) izberete tako, da vpišete oznako dokumenta ali jo izberete iz šifranta dokumentov.

 

Program bo sam izbral ciljni dokument glede na izvornega (3). Če ima izvorni dokument omogočeniih več ciljnih dokumentov, se lahko izbere ciljni dokument.

 

 Potrebno je vpisati skladišče (4), opcijsko se vpiše polje »Na skladišče« (5) v primeru, da želite izbor dokumentov, ki imajo v polju »na skladišče« vpisano skladišče.

 

Obvezen vnos je »šifra stranke« (6). Opcijsko se vpiše ali izbere šifra dostave (7) v primeru, da želite kreirati zbirni račun za samo eno vrsto načina dostave. Možna je kreacija zbirnega dokumenta po projektu (8).

 

Obvezno je potrebno izbrati časovni okvir (9), v katerem so se naredili dokumenti za katere želite kreirati zbirni račun.

 

Po izbiri vseh podatkov za filtriranje kliknete na gumb »Prikaži dokumente« (11). Te izberete s kljukanjem polj ob samih pozicijah (12).

 

Za ciljni dokument lahko izberete plačnika in prejemnika ter skladišče ciljnega dokumenta (13).

 

Program bo kreiral zbirni račun in v polju »Ključ zbirnega računa (10)« prikazal ključ zbirnega računa.

 

 

 

Po izboru dokumentov za generiranje zbirnih dokumentov je potrebno stisniti gumb »Generiraj zbirni dokument« . Če je izbrano polje »odpri generiran dokument«, se bo dokument avtomatsko odprl.