POSLOVNE ENOTE

 

 

Modul fizično delita dva zavihka. V prvega vpišemo osnovne podatke, v drugega pa podatke za davčno potrjevanje V šifrantu poslovnih enot opišemo poslovne enote podjetja, ki so osnovne organizacijske enote podjetja uporabnika programske opreme TIC. V tem modulu prav tako potrdimo poslovne prostore iz katerega bomo davčno potrjevali račune.

 

Legenda ikon:

 

  Prekliči (prekliči vnos podatkov)

  Shrani

  Briši

     Pomoč

   Izhod (izhod iz programa)

 

 

 

1.   ZAVIHEK OSNOVNI PODATKI

 

 

 

Poslovna enota (1) - Šifra poslovne enote je ključno polje v katerega je vpis podatka obvezen. Vanj vpišete šifro s katero boste opredelili poslovno enoto v podjetju. S klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12, odprete okno s šifrantom poslovnih enot, ki ste jih že predhodno vpisali.

 

Opis (2) - V polje opis vpišete naziv poslovne enote v podjetju. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

 

Primarno skladišče (3) - V polje Primarno skladišče vpišete skladišče poslovne enote. Vso prodajo, ki jo poslovna enota opravi se vrši preko tega skladišča. Polje je obvezno. S klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12 odprete okno s šifrantom skladišč.

 

Primarni cenik (4,5) - V poljih Primarni cenik - kupci in Primarni cenik - trgovci opredelite šifre cenikov, ki jih poslovna enota uporablja pri prodaji. Polje je obvezno. Pri pisanju poslovnih dokumentov je predlagana cena iz cenika, ki je opredeljen v tem polju.

 

Sekundarni cenik (6,7,) – V poljih Sekundarni cenik – Kupci in Sekundarni cenik – trgovci opredelite morebitne sekundarne cenike.

 

Prioritetni ceniki (8) - Programska oprema omogoča uporabo prioritetnih cenikov pri tvorjenju dokumentov. Če so definirani prioritetni ceniki se pri tvorjenju prodajnih dokumentov cena artikla išče po vrstnem redu, kot je definiran v prioritetnih cenikih. Če artikel nima cene v nobenem od prioritetnih cenikov se cena predlaga iz primarnega cenika poslovne enote, če pa cena ne obstaja v tem ceniku pa se predlaga iz cenika 1, ki je osnovni cenik v TIC programski opremi. Med prioritetnimi ceniki ne sme biti cenik 1 ali primarni cenik poslovne enote.

 

Obrazec (9) - V polju obrazec definiramo ali bomo dokumente izpisovali na že tiskane obrazce, ali na prazen papir. Za vsako poslovno enoto se lahko pripravijo različni obrazci za izpis. Pripravljene oblike izpisov so v šifrantu, ki ga odpremo s klikom na ikono za vnosnim poljem ali tipko F12.

V polje moramo obvezno vpisati podatek za obliko izpisa.

 

Odgovorna oseba (10) - V polje Odgovorna oseba vpišemo vpisujemo vodjo poslovne enote. Šifro zaposlenega, ki je vodja poslovne enote poiščemo v šifrantu zaposlenih.

 

Naslov poslovne enote (11) -  V zadnje polje vnosne maske tega šifranta z nazivom Poslovni partner, vpišete šifro poslovne enote, ki ste jo vnesli v šifrant poslovnih partnerjev. Vnos podatka je obvezen.

 

V šifrantu poslovnih partnerjev so vpisani podatki o naslovu, telefonski številki, številki faksa ipd., poslovne enote. Poslovno enoto moramo zato predhodno vnesti v šifrant poslovnih partnerjev.

 

 

2.   ZAVIHEK DAVČNO POTRJEVANJE

 

V zavihku »Davčno potrjevanje«se potrdi poslovni prostor iz katerega bo podjetje davčno potrjevalo račune. Obvezno je potrjevanje poslovnega prostora pred samim davčnim potrjevanjem. Pri potrditvi poslovnega prostora se, med drugim pošilja tudi davčna številka zavezanca.

 

Ta davčna številka se prebere iz stranke, ki je vpisana v polje »naslov poslovne enote«, zavihek Osnovni podatki. To pomeni da morate biti pozorni in preveriti, če je davčna številka pravilno vnesena. stranka, ki je tukaj vpisana ima vneseno pravilno davčno številko.

 

 

SNAGHTML1ddb0fe6

 

 

Na zavihku »Davčno potrjevanje« se vnesejo podatki, ki so potrebni da se poslovna enota potrdi v sistemu davčnega potrjevanja računov. Ko vnesete vse obvezne podatke v zgornji okvir (polje 1), lahko s klikom na »Potrdi« potrdite vnos poslovne enote za davčno potrjevanje.

 

V primeru uporabe TIC on-line blagajne in/ali davčnega potrjevanja veleprodajnih računov je potrebno potrditi poslovni prostor v polju 1.

V primeru uporabe TRONpos blagajne je potrebno potrditi tudi stroškovno mesto kot poslovni prostor  (polje 2).  V polju 2 bodo pokazana vsa stroškovna mesta (znotraj PE), ki so vpisana v polje »stroškovno mesto« na modulu »Šifrant blagajniških mest«.