SKLADIŠČA POSLOVNIH ENOT

 

 

V modulu »Skladišče poslovnih enot« urejamo funkcionalnosti skladišč za vsako skladišče v seznamu posebej. Preden začnemo opredeljevati skladišča za vsako poslovno enoto, moramo vsa skladišča v podjetju vnesti v šifrant skladišč.

 

 

Legenda ikon:

 

 

     Novo (dodajanje skladišča v spisek skladišč poslovnih enot)

            Optimalno (funkcija nastavi širino kolon na največjo širino vpisanih podatkov v posamezni koloni)

      Shrani (shrani vnesene podatke)

      Briši (brisanje skladišča iz spiska skladišč poslovnih enot)

     Pomoč (priklic uporabniških navodil)

     Izhod (izhod iz modula)

 

Hitra navigacija:

 

1.    Dodajanje novega skladišča

2.    Urejanje parametrov

2.1   Podrobnejši opis izbirnih polj

 

 

1.   DODAJANJE NOVEGA SKLADIŠČA

 

Najprej vpišemo poslovno enoto za katero bomo definirali skladišča (1). Poslovno enoto lahko tudi poiščemo v okencu, ki se odpre s klikom na ikono (2). Šifra poslovne enote je ključno polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek.

 

 

Z izbiro funkcije za dodajanje novega skladišča () program prikaže spisek skladišča iz šifranta skladišč, kjer izberete skladišče, ki ga želite prenesti v šifrant skladišč poslovnih enot.

 

 

 

 

 

2.   UREJANJE PARAMETROV

 

 

 

Najprej vpišemo poslovno enoto za katero bomo definirali skladišča (1). Poslovno enoto lahko tudi poiščemo v okencu, ki se odpre s klikom na ikono (2). Šifra poslovne enote je ključno polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. Po izbiri poslovne enote program prikaže že določena skladišča poslovne enote (3).

 

Spodaj (4) so polja za urejanje pravice zaposlenih izbrane poslovne enote do izbranega skladišča (prevzem, izdaja, maloprodaja, manipulacija iz skladišča, manipulacija v skladišče, izbira skladišča). Za urejanje preprosto izberete željeno skladišče in spremenite parametre. Vnosna polja »Prevzem«, »Izdaja« ter »Maloprodaja«) kontrolirajo vstavljanje skladišča na dokumente. Polji knjiženja (»Manipulacija v skladišče«, »Manipulacija iz skladišča«) kontrolirata pravice prvega in drugega knjiženja medskladiščnega dokumenta. Vnosno polje »Pozicija dokumenta« določa pravico do

 

2.1.     Podrobnejši opis izbirnih polj

 

 

Polja vnosa

 

V polju »Prevzem« izberemo, če ali je na tem skladišču poslovna enota lahko vrši (knjiži) prevzeme. Če je prevzem označen kot »NE«, skladišča na dokumentu, s katerim se vrši prejem, ne bo možno vnesti.

 

V polju »Izdaja« izberemo ali lahko poslovna enota na tem skladišču vrši prodajo s pomočjo urejevalnika dokumentov. Če je izdaja označena kot »NE« skladišča na dokumentu s katerim se vrši izdaja ne bo možno vnesti.

 

 V polju Maloprodaja opredelimo ali lahko izbrana poslovna enota iz tega skladišča vrši maloprodajo, torej prodajo preko maloprodajnih blagajn.

 

Polja knjiženja

 

V polju »manipulacija iz skladišča« lahko izberete ali lahko zaposleni v izbrani poslovni enoti na tem skladišču vršijo izdajo blaga z medskladiščnimi prenosi. Dovoljena manipulacija iz skladišča pomeni da se dovoli izdaja blaga (dovoljeno prvo knjiženje MSK).

 

V polju »Manipulacija v skladišče« opredelite ali lahko zaposleni v izbrani poslovni enoti ne tem skladišču vršijo prejeme v medskladiščnem prenosu. Dovoljena manipulacija v skladišča pomeni da se dovoli prejem blaga (dovoljeno drugo knjiženje MSK).

 

Polje pozicije dokumenta

 

V polju »Izbira skladišča« izberete, če želite opcijo nastavljanja izbire pozicije na dokumentih.