OBDOBJA KNJIŽENJ

 

 

V začetku novega leta moramo poskrbeti, da bo omogočeno knjiženje dokumentov v saldakonte glavno in davčno knjigo za tekoče obdobje. To storimo z modulom »Obdobja knjiženja«.

 

 

Legenda ikon:

 

  Shrani

  Osveži (osveži prikazane podatke)

  Pomoč

  Izhod (izhod iz programa)

 

 

1.   Odpiranje obdobij knjiženj

 

 

 

 

 

 

O finančnem obdobju govorimo takrat, ko datumsko nadziramo vpisovanje na temeljnice, to je v dokumentih, ki direktno predstavljajo kontne in proti kontne knjižbe, knjižbe zapiranja odprtih postavk in stroškovne knjižbe (temeljnice, izpiski transakcijskih računov, blagajne, prejeti računi, mesečna poročila in ostali finančni dokumenti).

 

Bistvena informacija za delo z glavno knjigo je obdobje knjiženja, ki ga opredelita dva datuma, za katero je knjiženje dovoljeno. Odprto obdobje se zaključi, ko so vse knjižbe za določeno obdobje narejene.

 

Obdobje za MATERIALNO knjiženje dokumentov

 

 

Z omejitvijo obdobja materialnega knjiženja nadziramo knjiženje materialnih dokumentov.

 

Obdobje za FINANČNO knjiženje dokumentov

 

 

Obdobje za finančno knjiženje je navadno opredeljeno za neko daljše časovno obdobje, saj v finančnem oddelku vnašamo in knjižimo podatke, ki se ne nanašajo samo na tekoči mesec. Med finančno knjiženje sodi knjiženje finančnih temeljnic (finančna temeljnica, banka, temeljnica prejetih faktur in podobno).

 

Delo v odprtem obdobju

Temeljnice, ki glasijo na že zaprto obdobje se lahko svobodno berejo in jih uporabnik lahko kadarkoli pogleda, popravki pa so onemogočeni. V odprtem obdobju se omogoča direktno popravljanje podatkov temeljnic, pri katerih je to mogoče, razen tistih, ki so v saldakontih že zaprte. Pri tem pa velja, da morajo vse temeljnice biti preverjene v odnosu na prisotnost knjižb v dnevniku in saldakontih. Obdobje knjiženja mora izkazovati saldo 0.

 

OPOMBA: najvažnejša kontrola finančnega obdobja je, da se vse knjižbe določenega obdobje morajo saldirati na vrednost 0. V kolikor obdobje ni saldirano, se obdobja ne sme dovoliti zapreti. Ne saldiranega obdobja posledično ni mogoče zapreti.

 

Obdobje za knjiženje davčne knjige PREJETIH dokumentov

 

 

Z omejitvijo obdobja nadzorujemo knjiženje prejetih računov, ki imajo vpliv na davčne knjige.

 

Obdobje za knjiženje dokumentov v OSNOVNA SREDSTVA

 

 

Z omejitvijo obdobja nadzorujemo knjiženje dogodkov, ki se nanašajo na osnovna sredstva.

 

 

Obdobje za saldakonte

 

 

Z vnosom obdobja saldakontov nadzorujemo knjiženje v saldakonte. Knjiženje je možno samo, če ima obdobje status 'Odprto'. V kolikor ima status 'Začasno zaprto' ali 'Dokončno zaprto', knjiženje v saldakonte ni možno. S tem statusom nadzorujemo tudi odpiranje in zapiranje postavk v saldakontih. Hkrati s tem statusom nadzorujemo tudi, kdaj lahko tvorimo otvoritveno temeljnico v postopku prehoda leta v glavni knjigi. Otvoritveno temeljnico je namreč mogoče kreirati šele, ko je obdobje za saldakonte dokončno zaprto.