Bančni izpiski

 

Ob zagonu programskega modula izberemo poslovno leto, v katerem bomo vršili prenos bančnega izpiska. V primeru neskladja dobimo ustrezno sporočilo, da se nam poslovno leto in leto bančnega izpiska ne ujemata.

 

 

Bančni izpiski so evidentirani po datumu izpiska in številki izpiska. V zgornjem delu je razviden promet v breme in dobro ter saldo tistega dne. Spodnji del pa prikazuje pozicije na  bančnem izpisku, katere smo označili v zgornjem delu.

 

 

To je vzorec podatkov prenesenih iz TKDIS.txt datoteke. Ti podatki se ne morejo spreminjati, lahko pa jih prenesemo v ustrezno temeljnico, katero smo predhodno primerno nastavili.

Kadar so pozicije obarvane v roza barvo, pomeni, da je prenesena v temeljnico. Pozicije označene z belo barvo pa čakajo na prenos. V takem statusu se lahko brišejo iz prenosa.

 

Opis postopka prenosa

 

S pomočjo ikone  izrazimo željo po uvozu podatkov v .xml datoteki, katero pa smo izvozili iz spletne banke. Ta datoteka se nahaja v vnaprej določeni mapi na disku, tako, da jo lahko vsakokrat hitro poiščemo.

 

Najprej vpišemo zaporedno številko izpiska. Ker si številke izpiskov sledijo v časovnem zaporedju, jih je potrebno prenašati na ta način (pravilen vrstni red). S tem dobimo pravilni dnevni saldo na Banki. Tudi sicer bi bil uvoz podatkov pravilen, vendar se saldo po dnevih ne bi ujemal.

 

Po tem koraku se nam na ekranu prikaže Bančni izpisek, ki smo ga uvozili. Bančni izpiski so lahko označeni z belo ali roza barvo. V primeru roza barve pomeni, da so podatki že bili preneseni v temeljnico. Označba v beli barvi še ni prenesena. V kolikor je prišlo do napačnega vpisovanja, je takšen izpisek v tem trenutku možno izbrisati in ustvariti novi pravilni bančni izpisek.

Posamezne pozicije na bančnem izpisku lahko kontiramo še preden smo jih prenesli v temeljnico. To storimo z uporabo zgornje ikone . Potrebno je vpisati konto in šifro stranke. Sicer pa lahko preneseno pozicijo na temeljnico tam samo preverimo.

 

 

         

 

 

 

Kontiranje pride v poštev predvsem pri avansih kupcev.

S klikom na ikono  pa dobimo pregled kontiranj.

 

 

 


Za programski modul Bančnih izpiskov imamo možnost vpisa začetnega salda v tekočem letu. Ta velja samo za osnovno valuto (v našem primeru evri).

 

 

Kreiranje temeljnice

 

S klikom na  kreiramo temeljnico za Banko. Preden se bo kreirala temeljnica, program še enkrat vpraša ali resnično želite kreirati temeljnico. Predhodno je potrebno tudi za vsak bančni izpisek vsake banke pripraviti svoj tip temeljnice in v kontnem planu odpreti ustrezni konto skupine 110.

 

Ob kliku na gumbek »Da« se nam odpre temeljnica Banka v finančnem urejevalniku, kjer jo je moč tudi popraviti oziroma dopolniti.

 

 

Prenos vrednosti na konto skupine 110 je nastavljiv v skupnem znesku ali po pozicijah.

 

 

Bančni izpisek deviznega bančnega računa

 

Od prejšnjega vnosa se razlike le v tem, da moramo vpisat tečaj za valuto v okenčku, ki se nam odpre.

 

 

 

Po potrditvi vpisanega tečaja se le-ta zapiše v stolpec Tečaj, na bančnem izpisku, kot je vidno na zgornji sliki desno in velja za celotni izpisek.

Ker lahko na enem transakcijskem deviznem računu upravljamo z več valutami si pomagamo z možnostjo prikaza samo določenih valut (na ekranu), tako da v zgornje kvadratke vstavimo kljukico.

Temeljnico kreiramo po istem postopku kot pri bančnem izpisku v domači valuti.