Bilančna poročila

 

Programski modul nam omogoča poljubno sestavljanje in izračunavanje bilančnih poročil. Bilančna poročila sestavimo po lastni želji in potrebi. Lahko izdelujemo letne, medletne bilance in izračune, ki nam služijo za evidenco in kontrole.

 

 

 

Pomen ikon:

Nov

Nov vnos v polje »Bilanca«.

Uredi

Uredimo, spremenimo naziv v polju »Bilanca«

Briši

Izbriše pozicijo v polju »Bilanca«

Formula

Odpre nam okno »Urejanje bilance«, kjer vnašamo posamezne pozicije in pripravimo izračune posameznih pozicij.

Kopiraj

S tem lahko kopiramo določeno pozicijo z določenimi formulami v drugo pozicijo z drugačnim imenom.

Priklic uporabniških navodil.

 

Izhod iz programa.

 

Dodamo lahko vrsto bilance – gumb »nov«

 

Izbira vrste bilance


 

Pomen ikon pozicije vrste bilance:

Nova pozicija

S klikom na ikono se nam odpre okno »Dodajanje novega izračuna«.

Uredi

Uredimo, spremenimo naziv v polju »Bilanca«

Briši

Izbriše pozicijo v polju »Bilanca«

Premik zapisov

Preračun bilance

Izpis bilance

 

 

 

Nova pozicija za izračun bilanc

 

 

Z klikom na ikono dodamo nov izračun za že pripravljeno bilanco. Vsakemu izračunu lahko dodelimo svoj naziv in datumsko obdobje za katerega bomo izvedli obračun.