POLNJENJE ARTIKLOV, ČRTNIH KOD IN CENIKOV IZ EXCEL DATOTEKE

 

Modul je namenjen polnjenju podatkov iz Excelovih datotek direktno v TIC bazo podatkov. Polnimo lahko artikle, črtne kode in največ tri cenike. Da polnjenje naredimo univerzalno in zanesljivo je potrebno postaviti nekaj pravil, s katerimi more biti vsak uporabnik modula seznanjen, saj lahko z nepravilno uporabo modula naredimo precej škode na podatkih.

 

Funkcije

      Vnos nove šifre/dokumenta/pozicije.

      Shrani vnešene podatke.

      Prekliči vnos podatkov.

      Ustvari prazno excel datoteko

      Prenesi artikle v excel

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

 

 

 

Za vsako področje (artikli, črtne kode in ceniki) bo v nadaljevanju podrobno opisano. Na splošno pa je treba upoštevati naslednje:

·         Modul deluje samo na osnovi Dobaviteljeve šifre (kataloške oznake – polje SupplierArticleID). To je edini pogoj po katerem išče ali artikel že obstaja ali je nov.

 

·         Modul nam omogoča, da s klikom na ikono  ustvarimo prazno Excel datoteko, ki ima tako obliko kot je potrebna za prenos. Za polnjenje priporočamo uporabo tako ustvarjene datoteke, ker so vse potrebne kolone vezane na polja, katera polnimo in tako ne more priti do napake, da bi pomotoma polnili polja z napačnimi podatki.

 

·         V bazi podatkov se spremenijo vsa polja, ki imajo v Excelu vpisan kakršenkoli podatek. Torej če nočemo, da se polje v bazi spremeni, potem pustimo v Excelu tisto celico prazno!

 

    

           

Če bi prenašali podatke iz zgornje slike, bi v primeru kot kaže slika na levi prenesli vsa tri polja v bazo ne glede na to ali je artikel nov ali ne. Medtem bi v primeru slike na desni dobili naslednje rezultate: pri obstoječem artiklu bi se popravila v bazi samo vrednost polja »Konto nabave«, pri novem artiklu pa bi dobili napako ker je »Konto prodaje« obvezno polje za nov artikel, polje »odgovorna oseba« pa je neobvezno polje in se ne bi zapisalo v bazo.

 

·         Polnjenje cenikov določimo v XML-u. Prvi cenik je vedno primaren cenik in zanj lahko nastavljamo samo ali se polni ali ne. Ostala dva cenika pa lahko izberemo. Več o tem pri polnjenju cenikov.

 

·         Podatki se prenesejo le če so podatki pravilni, v nasprotnem primeru pa nobeden.

 

·         Prenos začnemo tako, da kliknemo na ikono .

Pred začetkom prenosa moramo izbrati katere artikle želimo prenesti, saj tega po začetku prenosa ni več možno spreminjati.

Po kliku na ikono izberemo Excel datoteko katero želimo prenesti.

 

Modul bo potem prebral vse podatke iz Excela, jih nato preveril in po potrebi izračunal potrebne oz. manjkajoče cene za cenik. Če je kje med podatki kakšna napaka, ali kak podatek manjka, se bo prenos ustavil in v Excelu bomo imeli dodatna stolpca Status in Error, kjer bo za posamezno vrstico zapisan vzrok napake in sicer po naslednji tabeli:

ReadFailed

Napaka pri branju iz Excel datoteke (izpisan točen razlog).

CheckArticleFailed

Napačni oz. manjkajoči podatki za artikel

ClassFFailed

Napaka pri faktorjih na klasifikacijo

OtherFFailed

Napaka pri ostalih faktorjih

CheckBCodeFailed

Napaka pri črtni kodi

CheckPriceIFailed

Napaka pri ceniku

NotSaved

Artikel ni shranjen

Te vrstice popravimo v Excelu in ponovno sprožimo prenos.

 

Če so vsi podatki v redu se nam bo odprla nova ikona  in s klikom nanjo podatke shranimo v bazo. V primeru kakršnekoli napake pri shranjevanju se prenos ustavi in dobimo spet poročilo zapisano v Excelu.

 

Ko enkrat kliknemo na ikono za shranjevanje prenosa ne moremo več preklicati.

 

 

1.)       Polnjenje artiklov

 

Polnimo lahko nove in obstoječe artikle.

Za polnjenje novih artiklov moramo vnesti obvezne podatke, medtem ko za spremembo obstoječih artiklov ni obveznih podatkov razen »Dobaviteljeve šifre« (kataloške oznake – polje SupplierArticleID).

 

Razen polj, ki so namenjena za artikle imamo še vrsto polj, ki služijo zgolj za izračun cenika. Tu bi izpostavil polji za osnovno ceno (CustomerBasicPrice, DealerBasicPrice). Ti dve polji se v bazo zapišeta samo, če se polni tudi primarni cenik. Osnovna cena bo podrobno razložena pri polnjenju cenika (pomembno za polnjenje cenika).

 

V naslednji tabeli je spisek vseh polj, ki se uporabljajo za artikle:

Polje za prenos

Polje v bazi

Excel kolona

Obvezno polje za nov artikel

Privzeta vrednost

Opis

Šifra artikla

ArticleID

A

 

Ne vpisujemo!

Opis oznake artikla (kataloška šifra)

SupplierArticleID

B

 

Obvezni vnos za vse artikle!

Stara šifra artikla

OldArticleID

C

''

 

Vrsta artikla

ArticleTypeID

D

' '

 

Naziv artikla

Title

E

 

 

Enota mere

MeasureUnitID

F

 

 

Šifra prvega nivoja primarne klasifikacije

PrimClassI

G

 

dva znaka

Šifra drugega nivoja primarne klasifikacije

PrimClassII

H

 

štirje znaki

Šifra tretjega nivoja primarne klasifikacije

PrimClassIII

I

 

štirje znaki

Šifra davčne stopnje

TaxID

J

 

 

Konto nabave

ProvisionAccount

K

 

 

Konto prodaje

SaleAccount

L

 

 

Šifra carinske stopnje

DutyID

M

0

 

Šifra transporta

TransportationID

N

0

 

Šifra prevoznika

CarrierID

O

0

 

Osnovni dobavitelj

SupplierID

P

0

 

Valuta cene za kupce

CustomerCurrency

Q

' '

 

Osnova za izračun cene za kupce

CustomerBasicPrice

R

0

obvezno pri polnjenju primarnega cenika na osnovi faktorjev

Faktor za ceno za kupce

CustomerFactor

S

0

 

Valuta cene za trgovce

DealerCurrency

T

' '

 

Osnova za izračun cene za trgovce

DealerBasicPrice

U

0

obvezno pri polnjenju primarnega cenika na osnovi faktorjev

Faktor za ceno za trgovce

DealerFactor

V

0

 

Povprečna nabavna cena

AverageProvisionPrice

W

NULL

 

Odgovorna oseba za artikel

ResponsibilityPerson

X

1

 

Aktivnost artikla

Active

Y

1

1-aktiven
0-pasiven

Carinska tarifa

CustomsTariff

AG

0

osem znakov

Država porekla

SourceCountryID

AH

 

 

Teža

BruttoWeight

AI

 

 

Faktor preračuna merskih enot

IntrastatUnitFactor

AJ

1

 

 

Za polnjenje artiklov moramo vedeti naslednje:

-          Na izbiro imamo ali hočemo dodati nove artikle ali naredimo samo popravek že obstoječih artiklov ali pa oboje. Kateri so novi oziroma artikli vidimo na osnovi barve vrstice (glej legendo barv).

 

 

-          Za vsak artikel se na osnovi Dobaviteljeve šifre (kataloške oznake) pridobi šifra artikla in le ta se zapiše v Excel datoteko pri uspešnem prenosu podatkov.

 

 

2.)       Polnjenje črtne kode:

 

Za polnjenje črtnih kod rabimo samo en dodaten podatek in sicer črtno kodo.

 

V naslednji tabeli je spisek polj, ki se uporabljajo za črtne kode:

Polje za prenos

Polje v bazi

Excel kolona

Obvezno polje za nov artikel

Privzeta vrednost

Opis

Črtna koda

BarCode

AF

''

 

 

Polnijo se po naslednjem pravilu:

-          Polnijo se samo primarne črtne kode.

-          Če črtna koda v bazi ne obstaja, se ustvari nova primarna črtna koda.

-          Če črtna koda v bazi obstaja, vendar ni primarna, se spremeni v primarno črtno kodo.

-          Če smo pustili v Excelu celico za črtno kodo prazno se črtna koda ne prenese.

 

 

1.)       Polnjenje cenikov

 

Pred vsakim polnjenjem cenika se naredi kopija cen za artikle, kateri se polnijo. Pri naslednji spremembi cene na takem artiklu bodo stare cene izgubljene.

 

Pomembno:

-          Primarni cenik se ne polni samo v primeru, da imamo XML nastavitve tako nastavljene ali če ni vpisane nobene cene (osnovne in prodajne).

-          Če smo vnesli »Osnovno ceno« se bo izvršil preračun za polnjenje cenika (Cena brez DDV za končnega kupca, Cena brez DDV za trgovca) in se bodo zapisale preračunane cene. V kolikor pa nismo vnesli osnovne cene se naredi preračun iz podatkov za cenik (izračuna se »Osnovna cena«). Prednost ima vedno preračun iz »Osnovne cene«, tudi če smo vnesli še druge podatke.

 

Za cenike so v Excelu naslednja polja:

Polje za prenos

Polje v bazi

Excel kolona

Obvezno polje za nov artikel

Privzeta vrednost

Opis

Cena brez DDV za končnega kupca (cenik 1 - primarni)

CustomerPriceWoTax

Z

 

 

Cena brez DDV za trgovca (cenik 1 - primarni)

DealerPriceWoTax

AA

 

 

Cena brez DDV za končnega kupca (cenik 2)

CustomerPriceWoTax

AB

 

 

Cena brez DDV za trgovca (cenik 2)

DealerPriceWoTax

AC

 

 

Cena brez DDV za končnega kupca (cenik 3)

CustomerPriceWoTax

AD

 

 

Cena brez DDV za trgovca (cenik 3)

DealerPriceWoTax

AE

 

 

 

Polnjenje cenika poteka po naslednjem postopku:

-          Primarni cenik je povezan z artikli preko faktorjev, zato se ta cenik vedno preračuna po logiki za TIC-a. Medtem pa se ostali ceniki polnijo direktno z vrednostmi, ki so vpisane v Excelu.

-          Pri izračunu cen se v tej verziji še ne upoštevajo valute, zato mora uporabnik sam poskrbeti, da so cene v isti valuti kot cenik.

-          V kolikor nismo v Excel vnesli nobene cene za artikel, se za ta artikel tudi cenik ne spremeni.

 

 


2.)       Izvoz artiklov Excel

 

S klikom na ikono  zaženemo modul za prenos artiklov v Excel.

 

V tem oknu določimo pogoje, po katerih bomo prenašali artikle v Excel (prenesejo se samo tisti, ki ustrezajo vpisanim pogojev – npr. naziv, klasifikacija, …).

 

Ko smo pogoje nastavili (in dobimo v listanju ustrezne artiklov) s klikom na ikono  sprožimo prenos podatkov v Excel datoteko in jo shranimo.

 

Nato v datoteki popravimo podatke, ki jih želimo spremeniti (upoštevamo nasvete iz začetka tega navodila) ter shranimo. Po že opisanem postopku dokument ponovno prenesemo v TIC.