PRIJAVA SERIJSKIH ŠTEVILK

Program se uporablja za prijavo serijskih številk artiklov, ki so na zalogi v času prehoda na poslovanje s serijskimi številkami.

 

      Shranitev vnesenih podatkov

      Preklic že vneseni podatkov.

      Pokliči pomoč za delo s programom.

       Izhod iz programa.

 

 

VNOS PODATKOV

Vnašajo se:

-       ŠIFRA ARTIKLA za katerega se želijo prijavljati serijske številke. V primeru, da šifra artikla ni znana program omogoča izbiro šifre iz pregleda materialnih sredstev.

-       SKLADIŠČE je obvezen podatek kadar je določeno serijsko evidentiranje na vseh nivojih materialno-skladiščnega poslovanja

in se serijske nahajališče serijske številke spremlja tudi po skladišču.

 


 

-       SERIJSKA ŠTEVILKA

 

-       Podatki RAZREZ se vnašajo za tiste artikle, ki imajo v šifrantu artiklov določeno, da je način spremljanja serijskega evidentiranja razrez.

Vnašajo se mere za vsako serijsko številko posebej.

-       Podatki KOLIČINSKO SPREMLJANJE SERIJSKIH ŠTEVILK se vnašajo za tiste artikle, ki imajo v šifrantu artiklov določeno, da je način spremljanja serijskega evidentiranja Količinsko.

Vnaša se količina in rok uporabe.