VRSTE ARTIKLOV

 

V šifrantu vrst materialnih sredstev opredelimo artikel kot material, proizvod, trgovsko blago, embalažo in podobno.

 

 V polje tip materiala vnesemo šifro za vrsto materialnega sredstva. Polje je ključno in obvezno za vnos. Kadar želimo videti katere šifre za vrste materialnih sredstev že obstajajo, si pomagamo s šifrantom. Okno s šifrantom odpremo s tipko F12 ali s klikom na ikono za vnosnim poljem.

 

 Polje Opis je polje v katerega moramo obvezno vpisati podatek. V tem polju kratko opišemo tip materialnega sredstva, na primer material za servisno dejavnost.

 

 Podatek pove ali dovoljujemo negativne zaloge. Ta parameter je v osnovi NE, le pri storitvah lahko dovoljujemo negativne zaloge.

 

 Parameter pove ali je vrsta artikla storitev. Če je vrsta artikla definirana kot storitev pomeni, da se za takšne artikle ne vodi zaloga.

Če je vrsta artikla storitev potem se lahko omogoči vnos lastne cene artikla.

 

 Kadar se za to vrsto materialnega sredstva predvideva, da bo imelo kosovnico, to definiramo v polju Kosovnica, ki je obvezno za vnos. Pri materialu ponavadi kosovnice nimamo, lahko pa jo ima serijski proizvod ali individualni proizvod.

Če vrsti artikla omogočite kosovnico, potem lahko za tako vrsto artikla določite ali se na prodajnih dokumentih knjiži kosovnica in ne proizvod.

 

 To pomeni, da se bo ob knjiženju prodajnih dokumentov v promet kot nabavna cena zapisovala lastna cena artikla, ki se jo z vpisom lastne cene vpiše v zadnjo nabavno ceno v šifrant artiklov. Vpis lastne cene v zadnjo nabavno ceno je omogočen v šifrantu artiklov

ali s programom za vnos zadnje nabavne cene.

 

  Navedeni konti se predlagajo ob vnosu artikla, ki je deklariran z vrsto artikla. Vse vrste artikla imajo konto nabave in prodaje razen storitev, ki imajo samo konto prodaje.

 

 Nabor kontov, ki jih lahko vnesemo in nato uporabimo v mesečnih prenosih v glavno knjigo. Vnos ni obvezen.