Plačilni nalogi (podprti formati za izvoz: TKDIS, ISO SEPA, ZbsXML)

Modul plačilni nalogi predstavlja pregled pozicij iz saldakontov, ki smo jih izbrali in prenesli na plačilni nalog. Omogoča nam tudi dodajanje pozicij, za katere želimo izvršiti plačilo in niso bile v saldakontih.

 

V polje Datum plačila vpišemo datum za katerega želimo gledati plačilni nalog. Nato kliknemo ikono  in na ekranu dobimo pregled pozicij, ki so na plačilnem nalogu tega dne.

 

 

Oblikujemo lahko tudi pregled vseh pozicij, ki so bile prenesene na plačilne naloge ne glede na datum plačila. To storimo z vnosom kljukice v polje poleg polja z datumom.

 

S klikom na ikono  ali tipko F3 lahko na seznam plačilnega naloga dodamo novo pozicijo, ki je nismo prenesli iz saldakontov.

V zavihku z nazivom Vnos lahko vnašamo nove pozicije na plačilni nalog ali popravimo podatke na obstoječih plačilnih nalogih.

 

 

V polje Poziv vpišemo sklicevalno številko na katero se nanaša pozicija, ki jo dodajamo na plačilni nalog. Ob vnosu sklica, na osnovi katerega najdemo ustrezno knjižbo, se bodo napolnili podatki o kontu, znesku, naslovniku, ter ustrezni datumi.

 

Račun v breme je številka bančnega računa s katerega plačujemo obveznosti.

 

Konto v dobro je polje z obveznim vnosom podatka. Vanj vpišemo konto, na katerega knjižimo nastanek obveznosti do dobavitelja (na primer 22000 - dobavitelji v državi).

 

V polje Vrednost vpišemo znesek, ki ga bomo plačali s tem plačilnim nalogom.

 

V polja Šifra klienta vpišemo šifro poslovnega partnerja, kateremu je namenjeno plačilo. V polje moramo obvezno vpisati podatek.

 

Bančni račun je račun iz katerega plačujemo.

 

Model: model sklicevanja na številko (99, 00, 01 itn.)

 

Potrjen nalog: s tem je mišljeno, ali je nalog že bil prenesen v datoteko TKDIS, ali ne.

 

Kadar se datumi ne prenesejo na osnovi vpisanega sklica, je v polji Datum dokumenta, Valuta dokumenta in Datum plačila predlagan tekoči datum, ki ga lahko ustrezno spremenimo. V polja obvezno vpišemo podatek.

 

Glede na nastavitev v XML modula ComtronBankTrans.cmtBankTrans se kreirajo različne strukture datoteke za prenos v bančni program. StructureType pomeni strukturo datoteke, ki se za to banko kreira, 0 - tkdis, 1 – FINA. V eni obdelavi lahko hkrati kreiramo datoteke z različnimi strukturami in za različne banke.

 

 

 

 

S klikom na ikono  za prenos nazaj v saldakonte, lahko pozicijo, ki je na seznamu plačilnega naloga odstranimo in jo vrnemo v saldakonte.

 

S klikom na ikono  APP nalog pripravimo in kodiramo datoteko (TKDIS), ki jo pošljemo in uporabimo v BankaNet-u. Odpre se nam okno, kjer ustrezno pozicijo označimo in kliknemo na ikono »Shrani«:

 

S klikom na  odznačimo naloge kot nepotrjene. Odznačijo se vsi prikazani nalogi, pod pogojem, da imamo izbrane naloge samo za določen datum.

 

S klikom na ikono  spremenimo vse TRR v breme na en račun.

 

 

 

Po kliku na ikono  se nam odpre okno, kjer lahko pod poljubnim imenom na poljubno mesto shranimo TKDIS datoteko, ki jo posredujemo BankaNet-u.