PRIKAZ UPORABNIKOV PROGRAMSKE OPREME GLEDE NA PRIJAVO

Program se uporablja za prikaz trenutno prijavljenih uporabnIkov v programsko opremo TronInterCenter.

 

Funkcije

      Osveži prikazane podatke.

      Zgodovina prijav in odjav v programsko opremo

      Izpis uporabnikov.

      Pravice uporabnika

      Prikliči ON LINE pomoč za delo s programom.

      Izhod iz programa.

 

Izbira

 Zu izberete, če želite prikaz samo trenutno prikazanih uporabnikov.

 

Prikazani podatki

 

 Program prikaže število licenciranih uporabnikov, kar pomeni da bo lahko hkrati prijavljenih samo toliko uporabnikov, kolikor je licenciranih uporabnikov.

 

 

Prikazujejo se:

-          Zaporedna številka prijave, ki je vpisana samo pri trenutno prijavljenih uporabnikih

-          Uporabniško ime

-          Podatki o zaposlenem kadar je uporabniško ime dodeljeno zaposlenemu

-          Stroškovno mesto zaposlenega kadar je uporabniško ime dodeljeno zaposlenemu

-          IP naslov s katerega je uporabnik prijavljen

-          Ime računalnika s katerega je uporabnik prijavljen

-          Čas prijave, če je uporabnik prijavljen

-          IP MTS strežnika na katerega je uporabnik prijavljen