SALDAKONTNE IZRAVNAVE

 

 

Funkcije:

       Vnos nove temeljnice ali tipka F3.          

       Shrani temeljnico ali tipka F4.

       Prekliči ali tipka F9.

       Knjiži temeljnico.

       Odknjiži temeljnico.

       Predogled tiskanja ali Osveži ali tipka CTRL+O.

       Natisni ali tipka F2.       

       Priklic ON LINE pomoči/navodil za uporabo modula ali tipka F1.

       Izhod iz modula ali tipka CTRL+X.

 

 

 

Modul Saldakontne izravnave nam omogoča zapiranje odprtih in delno odprtih dokumentov, ki imajo majhne zneske. Za pravilno delovanje modula je potrebno predhodno vpisati ustrezne podatke. Za pravilno knjiženje saldakontnih izravnav se v šifrantu Kontni načrt nastavijo konti prihodkov in konti odhodkov za tiste konte, ki jih bomo izravnavali.

 

 

 

Kreiranje saldakontnih izravnav:

 

 

 

Šifra izravnave: tekoča številka temeljnice za izravnavo.

 

Saldakonti: v tem polju opredelimo, za katere postavke bomo kreirali saldakontne izravnave – kupci ali dobavitelji. Prav tako pa se lahko odločimo za vrsto klienta: domači, tuji ali vsi.

 

Valuta: če se odločimo za domače kliente, se avtomatsko vpiše valuta pod šifro 705. V kolikor pa izberemo tuje kliente, pa ustrezno valuto izberemo sami. Zapiranje se bo izvedlo v tej valuti.

 

Tip postavk: izbiramo med odprtimi in delno odprtimi postavkami. Pri tem naj opozorimo, da izbira »odprte« pomeni odprte in delno odprte postavke, medtem ko izbira »delno odprte« pomeni samo delno odprte postavke.

 

Datum dokumenta: v polji vpišemo datuma »od – do«, s čimer omejimo seznam dokumentov, med katerimi bomo iskali omejeni znesek izravnave.

 

Št. klienta/vsi (prazno): seznam dokumentov za izračunavanje saldakontnih izravnav lahko omejimo le na enega klienta, tako, da vpišemo ustrezno šifro le-tega. Če polje pustimo prazno, bomo izračunali izravnave za vse kliente.

 

Mejni znesek izravnave: v polje vpišemo največji dopustni znesek, ki se sme knjižiti na konte izravnav. V kolikor za določeni znesek ni izravnav, nas program o tem obvesti.

 

Za izpis temeljnice »Saldakontne izravnave« kliknemo na ikono  in nato na .