PRIKAZ PROMETA PO SERIJSKIH ŠTEVILKAH

Program se uporablja za pregledovanje prometa serijskih številk.

 

          Osveži prikaz prometa za izbrano serijsko številko.

         Izhod iz programa.

               

IZBIRA POGOJEV IN PRIKAZ PROMETA

 

Vnaša se SERIJSKA ŠTEVILKA in/ali ARTIKEL za katero naj program prikaže promet. Če promet za izbrano serijsko številko obstaja program prikaže možne podatke v kolonah.

TIC podpira 3 vrste serijskih številk:

-          standardna serijska številka (en artikel ena serijska številka)

-          razrez (spremljanje mer artikla na zalogi)

-          količinska (spremljanje zaloge serijske številke)

 

Pri razrezu in spremljanju zaloge program v dodatnih kolonah prikazuje količino na dokumenu v primeru količinskega spremljanja in mere artikla pri razrezu.

 

          Program po vpisu serijske številke in/ali artikla omogoča osvežitev prikaza prometa serijske

                številke.

 

Program omogoča prenos prikazanih podatkov v EXCEL. Z izbiro podatkov in pritiskom desne tipke na miški program da dve izbiri:

 

-          Kopiraj na odložišče (program kopira izbrane podatke v odložišče)

-          Kopiraj vse v excel (program prenese vse prikazane podatke v excel)