PREGLED ZALOGE ARTIKLOV NA SKLADIŠČU Z

IZPISOM INVENTURNIH POPISNIH LISTOV

 

 

Program se uporablja za pregled zaloge artiklov na skladišču ob inventuri, pa tudi za izpis popisnih listov.

 

 

Legenda ikon:

 

 

1- osveži (osveži prikazane podatke)

2- natisni (razni izpisi)

3- pomoč

4- izhod

 

 

 

Postopek:

 

 

Najprej izberite skladišče za katero želite pregled zaloge po artiklih ali bi radi za izbrano skladišče izpisali popisne liste ali zalogo. Podatek vpišete v okence (1) ali izberete s stiskom na ikono (2).

 

 

 

Spodaj je polje »kriteriji«. S kriteriji izberete artikle, za katere želite pregled zaloge.

 

 

 

Najprej izberete kriterij. Ta je lahko »vsi artikli« (4), »znotraj klasifikacije« (5) ali »znotraj lokacije« (6).Za brskanje po kvalifikaciji stisnemo ikono  (7).Odpre se nam okno, kjer urejamo kvalifikacijske parametre. S kriterijem se izberejo artikli za katere želite pregled zaloge. Pri uporabi programa za izpis popisnih listov se kriterij izbere enak kot je izbran kriterij na popisnem listu.

 

Primer: želite iskanje znotraj določene klasifikacije. Kliknete na »znotraj klasifikacije« in nato na ikono   .

 

V programu je možno sortiranje atiklov po nazivu (8), šifri artikla (9) in po dobaviteljevi šifri artikla. Možen je tudi izpis artiklov v gruči (grupiran izpis). Za vklop in izklop preklapljajte med da (10) in ne (11).  Ob strani je možen filter za prikaz samo netiskanih (13) in brisanje seznama (14) tiskanih popisnih listov.

 

 

V okencu (15) so prikazani podrobnejši podatki o artiklih. Program prikaže tudi seštevek količine in vrednosti po nabavni ceni (16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktični primeri funkcionalnosti:

 

Izpisati želimo samo filtre in zavore, sortirane po dobaviteljevi šifri artikla. Zatem želimo vsa olja sortirana po šifri artikla in na koncu vse ostalo, sortirano po nazivu artikla.

 

Ko v modulu za izpis popisnih listov natisnemo en nabor artiklov imamo možnost umakniti že natisnjene in potem ponovno natisniti nenatisnjene, sortirane na drugačen način.

 

SNAGHTML1cf2746c


Izpisi

 

Trenutno stanje zalog na dan (TICReportsII.adp/222)

 

Inventurni popis (TICReportsII.adp/101)

 

Izbira se lahko izpis popisnih listov z vsemi artikli ali samo z artikli, ki so imeli zalogo ali promet v zadnjih šestih mesecih.


Inventuri popis z zalogo (TICReportsII.adp/393)

 

Izpisujejo se lahko vsi artikli ali samo artikli, ki so imeli promet na skladišču zadnjih 6 mesecev.