FAKTORJI ZA KONČNE KUPCE NA ARTIKLU

 

*   Vnos novega faktorja

   Shrani vnesene podatke

   Briši faktor

   Priklic ON LINE navodil

   izhod iz programa

 

V šifrantu faktorjev za končne kupce - artikel definiramo faktorje, kot že pove naziv, vezane na posamezni artikel. Na osnovi tega faktorja nam modul za izračun cenika pripravi cenik oziroma ažurira cene v ceniku za končne kupce.

 Šifra je ključni in obvezni podatek za vnos, kjer definiramo šifro za faktor. Šifra se ne številči avtomatsko, temveč jo vpiše uporabnik sam. S klikom na ikono za vnosnim poljem odpremo okno s pregledom šifer faktorjev , ki že obstajajo. V kolikor vnesemo šifro, ki že obstaja se nam podatki o tej šifri izpišejo v polja in jih lahko popravljamo.

 Naziv je obvezno polje za vnos. Vanj vpišemo naziv faktorja oziroma naziv artikla na katerega se faktor nanaša.

 V polje količnik vpišemo količnik na osnovi katerega nam modul izračun cenika izračuna ceno za posamezni artikel.