FAKTORJI ZA TRGOVCE NA ARTIKLU

 

*   Vnos novega faktorja

   Shrani vnesene podatke

   Briši faktor

   Priklic ON LINE navodil

   izhod iz programa

 

V šifrant faktorjev za distribucijo - artikle, vnašamo faktorje na osnovi katerih bomo računali distribucijske cene za artikel. Modul za izračun cenika na podlagi tega faktorja izračuna primarni cenik za distribucijo.

 Šifra faktorja je ključno in obvezno polje za vnos. Šifra se ne določa avtomatično v modulu temveč jo vnese uporabnik. V kolikor želi izvedeti katere šifre so že zasedene si lahko odpre okno s pregledom vseh faktorjev za distribucijo. To stori s klikom na ikono za vnosnim poljem.

 Polje naziv je obvezno vnosno polje, vanj vpišemo naziv faktorja oziroma naziv artikla na katerega se faktor nanaša.

 V polje količnik vpišemo faktor s katerim izračunamo distribucijsko ceno za artikel.