STROŠKOVNIK

 

Vsaka konto - protikontna knjižba, ki jo knjižimo v knjigovodsko temeljnico, se lahko (oziroma se mora, če je tako zahtevano) razdeli na več stroškovnih mest (stroškovnik). Na stroškovniku omogočamo razdelitev stroškov na v naprej predvidene stroškovne vzorce ali stroškovne metode. Stroškovne metode omogočajo avtomatsko razdeljevanje knjiženja na odstotkovni osnovi.

 

Stroškovnik nam omogoča pregled prometa na izbranem stroškovnem mestu in izbranem kontu.

Ena od možnosti je:

 

 

Konto – več stroškovnih mest

 

Modul nam prikaže podatke za določeni konto, kateri ima v modulu Kontni plan označeno Stroškovno mesto na Da (zavihek Knjiženje). Knjižimo temeljnice in podatki bodo vidni v modulu.